top of page

Client Case - Belastingdienst

Managementinformatie en risicomanagement

Project samenvatting

Data Engineer / BI ontwikkelaar

Detachering
 

Uitdaging
De 
Belastingdienst is bezig met een meerjarig traject voor het verbeteren van (interne) managementinformatie-voorziening en risicomanagement. Dit is nodig om sneller en efficiënter te kunnen sturen op processen. Dit, samen met andere acties, draagt bij aan de doelstelling ‘Op weg naar de beste Belastingdienst voor Nederland’[1].

Oplossing

Gegevens worden uit verschillende bronnen gecombineerd en weergegeven in goed inzichtelijke dashboards. Managers gebruiken deze informatie om inzicht te krijgen in bijvoorbeeld bedragen en doorlooptijden binnen een proces. Voor het combineren van gegevens is met name dimensioneel modelleren een handige gegevensmodelleer techniek.

Uitkomst

Inmiddels zijn door het Programma Managementinformatie en Risicomanagement al meerdere dashboards opgeleverd die met veel tevredenheid gebruikt worden. Het geeft de gebruikers inzicht en handvatten aan de hand waarvan gestuurd kan worden. In de komende periode zullen nog meer dashboards worden opgeleverd.

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/14/kamerbrief-verbeteringen-belastingdienst-op-weg-naar-de-beste-belastingdienst-voor-nederland

Project details
Klant >> Belastingdienst

Industrie >> Publieke uitvoering

Technologie >> Teradata (database), SAS, dimensioneel modelleren, dashboarding

Belastingdienst
De Belastingdienst is de grootste overheidsorganisatie. Zij draagt bij aan een financieel gezond Nederland. De Belastingdienst is verantwoordelijk voor het heffen en innen van belastingen en premies bij ondernemers en burgers. Daarnaast keert zij ook toeslagen uit aan burgers als aanvulling op hun inkomen.  

Data Wizards Solutions.jpg

Contact

Kunnen we jouw organisatie helpen met een data uitdaging?

Neem contact op met Bas Fransen

+31646165358bas@datawizards.nl

bottom of page