• Davy Groffen

Dimensioneel modelleren

Waardevolle managementinformatie uit je data


Organisaties hebben steeds meer focus op data. Logisch, want in al die data zit verborgen waarde. “Data is het nieuwe goud”, heb je vast wel eens gehoord. Maar waar zit jouw goud? Door middel van dimensioneel modelleren kunnen we je data omzetten naar bruikbare dashboards zodat je waardevolle managementinformatie kunt gebruiken voor het maken van beslissingen.


Wat is dimensioneel modelleren?

Met dimensioneel modelleren haal je de waardevolle informatie uit verschillende brongegevens op zowel operationeel, tactisch en strategisch niveau. De uitdaging bij dimensioneel modelleren zit hem in alle verschillende beschikbare data. Je data zit in verschillende systemen (databases, CRM-systemen, voorraadbeheersystemen etc.), maar is nog niet gecentraliseerd. Deze verschillende brongegevens wil je met elkaar combineren.


Om overzichtelijke managementinformatie te verkrijgen is het belangrijk om deze data samen te voegen. Om dashboards en rapportages te kunnen maken wil je vervolgens kunnen aggregeren en filteren. Dimensioneel modelleren houdt zich dus bezig met de vraag “Hoe richt ik mijn data warehouse zo in, dat ik de juiste inzichten krijg uit dashboards en rapportages?”.


Discover

In de discover fase brengen we de beschikbare data van de organisatie in kaart. Je krijgt hierdoor een overzicht van verschillende applicaties die verdeeld zijn over meerdere databases. We onderzoeken of we door middel van dimensioneel modelleren tot heldere managementinformatie kunnen komen.


Design

Als blijkt dat dimensioneel modelleren een waardevolle toevoeging levert voor de organisatie werken we de zogenaamde sterschema’s uit. De sterschema’s vormen de basis voor het data warehouse waarop de rapportages en dashboards gemaakt kunnen worden.


Develop

Na het uitwerken van het ontwerp komt de technische implementatie van de data. De relevante brongegevens krijgen een plek in het data warehouse, waarna ze bruikbaar zijn voor het creëren van rapportages en dashboards.


Deliver

In de deliver fase wordt gecontroleerd of het data warehouse de gewenste inzichten geeft. De data die in het data warehouse zitten moeten eenvoudig te gebruiken zijn. De gebruikers moeten bijvoorbeeld kunnen filteren op hetgeen wat waardevolle informatie oplevert voor hun rapportages.


Wil jouw organisatie waardevolle managementinformatie halen uit de beschikbare data? We helpen je graag met het realiseren van die gewenste extra groei, inzicht in je processen, optimalisatie en innovatie. Data Wizard Bas gaat graag met je in gesprek. Je kan hem bellen +31646165358 of stuur een e-mail bas@datawizards.nl


#dimensioneelmodelleren #solutions #decisionbased #data