top of page

Email Disclaimer.

Waarschuwing. Deze E-mail (inclusief attachment) is uitsluitend bestemd voor de bovenstaande geadresseerde(n) en kan informatie bevatten die persoonlijk en/of vertrouwelijk is en/of niet openbaar gemaakt mag worden. Gebruik van de inhoud van deze E-mail door anderen zonder onze toestemming dan wel die van de bovenstaande geadresseerde is onrechtmatig. De openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van (de inhoud van) deze E-mail (inclusief attachment) aan derden is niet toegestaan. Voor de correcte en volledige overbrenging van de inhoud van deze E-mail (inclusief attachment) kunnen wij niet in staan. Mocht deze e-mail (inclusief attachment) abusievelijk bij u in plaats van de bovenstaande geadresseerde terecht gekomen zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk terstond contact met ons (hello@datawizards.nl) op te nemen.

 

Data Wizards is een besloten vennootschap, op al haar verrichtingen en rechtsverhoudingen met haar zijn de door haar gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing. In deze algemene voorwaarden is onder meer een beperking van de aansprakelijkheid opgenomen. De algemene voorwaarden staan onderaan de e-mail, op de website en kunnen ze op aanvraag kosteloos toegezonden worden.

Data Wizards Teamwork.jpg

Contact

Als je vragen hebt over de Privacy Policy neem dan contact met ons op via hello@datawizards.nl

bottom of page