Client Case - Ferm Werk

Artificial Intelligence ter ondersteuning van toekenning toeslagen

Project samenvatting

 

Uitdaging
De controle van aanvragen voor toeslagen is een tijdsintensief proces; elke aanvraag wordt individueel beoordeeld. Wij werden uitgedaagd om te kijken of de controle van de aanvragen efficiënter kon worden ingericht. Uiteraard terwijl de juiste toepassing van wet- en regelgeving gewaarborgd blijft.

Oplossing

Een applicatie waarmee de aanvragen worden ingedeeld in vijf risico-groepen op basis van een Machine Learning model. Controle activiteiten kunnen op basis van deze indeling gerichter worden verricht.

Uitkomst

Het model werkt zo goed dat de aanvragen die binnen de laagste risicogroep zijn ingedeeld vrijwel geen controle activiteiten nodig hebben. Hierdoor kunnen deze aanvragen snel en doeltreffend worden toegekend waarbij het risico op onterechte toekenning minimaal is. Doordat de controle activiteiten gerichter kunnen worden uitgevoerd wordt met minder inspanning een beter resultaat behaald.

Bernhard Drost, Algemeen Directeur Ferm Werk: ‘Dankzij Data Wizards hebben we op een laagdrempelige manier ons proces soepeler kunnen inrichten. Het model biedt ons de juiste ondersteuning.'

Project details
Klant >> Ferm Werk

Industrie >> Publiek beleid

Technologie >> R (language), RandomForest, GLMNET (Lasso), .NET winforms

In-depth: Ontwikkeling Machine Learning applicatie

Ferm Werk
Ferm Werk is opgericht als de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater en Montfoort voor de Wet Werk en Bijstand en de Sociale Werkvoorziening. Deze wetten zijn per 1 januari 2015 overgegaan in de Participatiewet.

Discover
In samenwerking met Ferm Werk hebben we tijdens de discover fase het proces van aanvraag tot toekenning van de toeslag in kaart gebracht.  Iedere aanvraag wordt voor toekenning eerst gecontroleerd door een medewerker van Ferm Werk. Deze evalueert de aanvraag en besluit op basis hiervan of de aanvrager recht heeft op de betreffende toeslag.

Design

Op basis van de informatie en kennis, opgedaan in de Discover – fase, is een plan van aanpak ontwikkeld. Naast de planning voor het ontwikkelen van een mogelijk model is een eerste ontwerp van een applicatie gemaakt.  Aan dit ontwerp zijn tijdens het ontwikkelen van de relevante modellen risicogroepen toegevoegd.

Develop

In de develop fase is de applicatie ontwikkeld in R. Om risicoprofilering mogelijk te maken hebben we een model ontwikkeld dat met behulp van twee Machine Learning modellen de casussen kan onderscheiden in vijf verschillende risicogroepen. In 99% van de casussen worden in groep 4 en 5 de risicogroepen correct voorspeld. De focus van de applicatie is op de toekenning van toeslagen en niet op de foutieve aanvragen.

Deliver

In de deliver fase is de applicatie opgeleverd. Door middel van de applicatie is het voor de opsporingsambtenaren mogelijk om een kwart van de aanvragen direct toe te kennen. Hij kan hierdoor efficiënter zijn werk indelen. De applicatie is een beslissingsondersteuner en beslist nooit zelf of een aanvraag wordt toegekend. De applicatie kan volledig volgens AVG-richtlijnen worden ingezet.

Data Wizards Solutions.jpg

Contact

Kunnen we jouw organisatie helpen met een data uitdaging?

Neem contact op met Bas Fransen

+31646165358bas@datawizards.nl